• Rosenlundsgatan

Rosenlundsgatan

Beställare
SEB fastigheter genom DEVELOPMENT PARTNER
Tid
2015

Kontorshuset i Rosenlund uppfördes mellan åren 1968–70 efter ritningar av Sven Brolid.

Fasadmaterialet var vit slipad Carraramarmor som ventilerad beklädnad som med åren har vittrat och missfärgad.
I likhet med många fasader med Carraramarmor förekom problem med krökta plattor och minskad hållfasthet med risk för nedfallande skivor.
Ett omfattande fasadrenoveringsprojekt startade. GAJDs uppdrag var att utreda och föreslå ett antal alternativa material till marmorbeklädnad.
Valet i samarbete med Stadsbyggnadskontoret föll på terrazzoplattor i vit kulör med stor andel av Carraramarmor i blandningen.
Fasaden är detaljprojekterat och slutresultatet har samma stringenta gestaltning som den ursprungliga fasaden.